Sạc laptop Acer – eMachines 19V-2.15A

350.000

 

Sạc laptop Acer Aspire 1430, 1430Z, 1830, 1830T, 1830TZ, E1-410, E1-410G, E1-422, E1-422G, E1-432, E1-432G, E1-432P, E1-432PG, E1-470, E1-470G, E1-470GP, E1-472, E1-472G, E1-472P, E1-472PG, E1-510, E1-510P, E1-522, E1-530, E1-530G, E1-532, E1-532G, E1-532P, E1-532PG, E1-570, E1-570G, E1-571, E1-571G, E1-572, E1-572G, E1-572P, E1-572PG, E3-111, E5-411, E5-421, E5-471, E5-471G, E5-511, E5-511G, E5-511P, E5-521, E5-521G, E5-571, E5-571G, E5-571P, E5-571PG, V3-111, V3-111P, V3-472, V3-472G, V3-572, V3-572G, V3-572P, V3-572PG, V5-121, V5-122, V5-122P, V5-131, V5-132, V5-171, V5-561, V5-561G, V5-561P, V5-561PG.

Sạc laptop Acer G236HL, G246HL, G276HL, H274L, HN274H, P238HL, S201HL, S211HL, S212HL, S230HL, S231HL, S235HL, S240HL, S241HL, S242HL, S243HL, S271HL, S273HL, V225WL, V235WL, V195WL, S220HQL, Aspire One 521, 522, 532H, 533, 722, 725, 751H, 753, 756, D255, D255E, D257, D260, D270, E100, Happy, Happy 2, NAV50, PAV70, AO522, AO722, A110, Chromebook C700, C710, Extensa 2510, 2510G, Iconia Tab W500, W501.

Sạc laptop Gateway FHD2303L, FHX2152L, FHX2153, FHX2402L, FHX2303LABD, FT200HQL, NE510, NE511, NE522, NE570, NE572, NV510, NV510P, NV570P.

Sạc laptop eMachines 350, 355. Sạc laptop Acer Switch SW3-013P, SW3-016, SW3-013

Sạc laptop Acer Aspire E1-410, E1-410G, E1-422, E1-422G, E1-430, E1-430G, E1-430P, E1-430PG, E1-432, E1-432G, E1-432P, E1-432PG, E1-470, E1-470G, E1-470GP, E1-472, E1-472G, E1-472P, E1-472PG, E1-510, E1-510P, E1-522, E1-530, E1-530G, E1-532, E1-532G, E1-532P, E1-532PG, E1-570, E1-570G, E1-571, E1-571G, E1-572, E1-572G, E1-572P, E1-572PG, E3-111, E3-112, E3-112M, E5-411, E5-411G, E5-421, E5-421G, E5-471, E5-471G, E5-471P, E5-471PG, E5-511, E5-511G, E5-511P, E5-521, E5-521G, E5-531, E5-531G, E5-531P, E5-571, E5-571G, E5-571P, E5-571PG, E5-721, ES1-111, ES1-111M, ES1-511, R3-431T, R3-471T, R3-471TG, V3-111, V3-111P, V3-112, V3-112P, V3-472, V3-472G, V3-572, V3-572G, V3-572P, V3-572PG, V5-561, V5-561G, V5-561P, V5-561PG, V5-572, V5-572G, V5-572P, V5-572PG.

Sạc laptop Acer TravelMate 8172, 8172T, 8172Z, 8272, 8272G, 8272T, 8272TG, B113-E, B113-M, B115-M, B115-MP, P245-M, P245-MG, P245-MP, P255-MG, P255-MP, P255-MPG, P256-M, B115-M, B115-MP, P245-M, P245-MG, P245-MP, P246-M, P246-MG, P255, P255-MG, P255-MP, P255-MPG, P256-M, P256-MG. Gateway EC19C, LT21, LT22, LT23, LT27, LT28, LT33, LT40, LT41P, NE510, NE522, NE570, NE572, NV510, NV570P, NS10, NS51.

Sạc laptop Acer Extensa 2509, 2510, 2510G, Predator 8 GT-810, G1-725, Iconia Tab One S1003, Iconia Tab W4-820, W4-820P, B3-A30, G1-715, B3-A10, B3-A20, B1-830, B1-850, B1-750, B1-780, B1-730HD, B1-740, B1-723, B1-730, B1-711, B1-720, B1-A71, B1-710, A3-A30, A3-A40, A3-A20, A3-A20FHD, A3-A10, A3-A11, A1-850, A1-860, A1-840FHD, A1-830, A1-840, A110

Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi